wtorek, 22 lipca 2014

Rewizora GT - uruchomienie

Po uruchomieniu programu należy utworzyć nową bazę danych  dla naszego podmiotu
#1 wybierz z menu Nowy
Jeżeli zaś mamy już utworzoną bazę podmiotu przez Subiekta, to należy tylko ją uruchomić, nie tworzymy drugiej bazy dla tego samego podmiotu. 
#2 wpisz nazwę podmiotu
#3 po wpisaniu nazwy podmiotu, naciśnij OK.
#4  w następnym kroku należy wybrać wersje próbną programu (bez danych przykładowych), a następnie nacisnąć OK

#5
po pojawieniu się Uwaga! Wersja próbna również należy nacisnąć OK


#6  w oknie Witamy w programie Rewizor GT pojawi się pytanie czy chcemy kontynuować pracę z programem Rewizor GT, należy wybrać Tak i następnie Dalej


#7 teraz przejdziemy do wprowadzenia danych identyfikacyjnych podmiotu (Hurtownia AUDIO sp. z o.o.)
kolejne okienka należy uzupełniać odpowiednimi danymi, pierwsze do uzupełnienia są dane adresowe podmiotu, po uzupełnieniu wybierz Dalej

#8  teraz należy uzupełnić firmowy numer telefony oraz podstawowe dane dotyczące rachunku bankowego, po uzupełnieniu wybierz Dalej


#9 w oknie Sprecyzuj profil działalności należy wprowadzić dane urzędu skarbowego ( o ile są podane w zadaniu :) ), wybrać za pomocą selektora formę prawną, oraz określić rodzaj prowadzonej działalności


#10 w oknie Zdefiniuj pierwszy rok obrotowy wpisujemy Symbol roku (czyli rok), zmieniamy widełki czasowe roku obrotowego, oraz zaznaczamy nie twórz planu kont


#11 w oknie Wybierz domyślne warianty sprawozdań zmieniamy warianty jeżeli podano w zadaniu inne niż są domyśle, jeżeli nie podano to nic nie zmieniamy, klikamy Dalej


#12 ewidencja dokumentów na egzaminie prowadzona jest zazwyczaj tylko w jednym rejestrze, RK – Rejestr księgowy, należy go dodać, ponieważ domyślnie w programie takiego rejestru nie ma. Zanim zaś dodamy RK, trzeba usunąć trzy domyśle rejestry w oknie Rejestry księgowe.#13  w oknie Określ główne parametry programu Rewizor GT należy wybrać czy analityka dla odbiorców i dostawców ma być wspólna czy oddzielna


#14 ostatnim oknem które musimy uzupełnić jest Imię i nazwisko Szefa (hasła nie ustalamy), po uzupełnieniu wybierz Dalej#15
następnie wybierz Wykonaj,  a później Zamknij J Podmiot został utworzony !!!

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz