poniedziałek, 21 lipca 2014

Subiekt GT - sporządzenie i wydrukowanie przyjęcia zewnętrznego


#1 z listy modułów wybieramy Magazyn/Przyjęcia magazynowe, następnie Dodaj/Dodaj przyjęcie zewnętrzne

#2 w oknie Przyjęcie zewnętrzne należy wpisać datę wystawienia dokumentu oraz numer faktury zakupu na podstawie, której sporządzamy PZ


#3 wybieramy kontrahenta


#4 wprowadzamy zakupione towary oraz ilość


#5 za pomocą selektora wybieramy osobę upoważnioną do odbioru dokumentu PZ i ręcznie wpisujemy osobę upoważnioną do wystawienia dokumentu (PZ wystawia osoba z "naszej" firmy)


#6 po wprowadzeniu i uzupełnieniu wszystkich wymaganych elementów należy zapisać i wydrukować dokument PZ 

1 komentarz :