poniedziałek, 21 lipca 2014

Subiekt GT - sporządzenie i wydrukowanie wydania zewnętrznego

#1 z listy modułów wybieramy Magazyn/Wydania magazynowe, następnie Dodaj/Dodaj wydanie zewnętrzne


#2 w oknie Wydanie zewnętrzne należy wpisać datę wystawienia dokumentu WZ
#3 wybieramy kontrahenta

#4 wprowadzamy zakupione towary oraz ilość

#5 za pomocą selektora wybieramy osobę upoważnioną do wystawienie dokumentu PZ oraz do odbioru  


#6 po wprowadzeniu i uzupełnieniu wszystkich wymaganych elementów należy zapisać i wydrukować dokument WZ

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz