niedziela, 13 lipca 2014

Terminy - "nowy" egzamin 2017 r.

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2017 r.

Sesja 1. - styczeń - luty 2017 r. 

część pisemna - 12 stycznia 2017 r. (czwartek)

A.35 - część praktyczna - 17-18 stycznia 2017 r.
(szczegółowy harmonogram przeprowadzenia etapu praktycznego przedstawia szkoła)

A.36 - część praktyczna - 24-27 stycznia 2017 r.
(szczegółowy harmonogram przeprowadzenia etapu praktycznego przedstawia szkoła)

A.65 - część praktyczna - 26-28 stycznia 2017 r.
(szczegółowy harmonogram przeprowadzenia etapu praktycznego przedstawia szkoła)

wyniki - 31 marca 2017 r. (piątek)

Sesja 2. - czerwiec - lipiec 2017 r. 

część pisemna - 20 czerwca 2017 r. (wtorek)

A.35 - część praktyczna - 22-23 czerwca 2017 r. oraz 29-30 czerwca 2017 r.
(szczegółowy harmonogram przeprowadzenia etapu praktycznego przedstawia szkoła)

A.36 - część praktyczna - 24-28 czerwca 2017 r.
(szczegółowy harmonogram przeprowadzenia etapu praktycznego przedstawia szkoła)

A.65 - część praktyczna - 22-24 czerwca 2017 r. oraz 29 czerwca 2017 r.
(szczegółowy harmonogram przeprowadzenia etapu praktycznego przedstawia szkoła)

wyniki - 25 sierpnia 2017 r. (piątek)


źródło: CKE