niedziela, 24 sierpnia 2014

#1 Gospodarka rynkowa - definicje do zapamiętania#Gospodarka centralnie sterowana – w Polsce funkcjonowała do 1989 r., opierała się na: własności publicznej oraz centralnym planowaniu.

#Transformacja gospodarcza w Polsce miała miejsce po 1989 r., polegała na odejściu od gospodarki centralnie sterowanej i przejściu na gospodarkę rynkową.

#Plan Balcerowicza - program reform gospodarczych wykorzystywany w czasie transformacji polskiej gospodarki

#Gospodarka rynkowa - system ekonomiczny w którym decyzje dotyczące produkcji i konsumpcji są podejmowane przez producentów i konsumentów na podstawie mechanizmu rynku (ogół wzajemnych zależności miedzy podażą, popytem a ceną towarów i usług).
Gospodarka rynkowa opiera się na:
- własności prywatnej
- systemie cen kształtowanym przez popyt i podaż
- konkurencji.


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz