niedziela, 2 listopada 2014

#konto księgowe

#konto księgowe – to urządzenie księgowe przeznaczone do ewidencji w ujęciu wartościowym, a niekiedy także w ujęciu ilościowym, stanu i zmian zachodzących w składnikach aktywów i pasywów oraz w elementach wpływających na wynik finansowy.

#elementy konta księgowego:
- nazwa konta i jego symbol cyfrowy (nazwa dostosowana jest do treści ekonomicznej księgowanych na koncie operacji gospodarczych)
- dwie przeciwstawne strony konta:
                + lewa strona, zwana Winien (Wn) lub Debet (Dt)

                + prawa strona, zwana Ma lub Credit (Ct)

#księgowanie operacji gospodarczych na danym koncie polega na zapisaniu kwoty operacji po odpowiedniej stronie konta, po stronie debetowej lub po stronie kredytowe.

#obrót konta jest to suma kwot wszystkich operacji gospodarczych zaksięgowanych po stronie debetowej lub po stronie kredytowej konta.
Rozróżniamy dwa rodzaje obrotów, których nazwy zależą od strony konta po której sumuje się kwoty operacji gospodarczych:
- obrót debetowy (Winien)
- obrót kredytowy (Ma)

#obliczanie obrotów konta

#saldo konta jest to różnica między obrotami stron konta.

#zamknięcie konta


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz