piątek, 30 stycznia 2015

Ewidencja materiałów - zadanie - Przedsiębiorstwo MARCEL

Przedsiębiorstwo „MARCEL” sp. z o.o. dnia 10.01.2015 r. zakupiła 450 kilogramów gruszek w cenie 3 zł/kg., stawka podatku VAT 5%. Cena ewidencyjna gruszek 2,75 zł/kg.
12.01.2015 r. wydano do produkcji soków 150 kilogramów gruszek.
17.01.2015 r. sprzedano 90 kilogramów gruszek w cenie netto 3,40 zł, VAT 5%.
20.01.2015 r. zakupiono 600 kilogramów jabłek w cenie 2,50/kg, stawka VAT 5%, cena ewidencyjna 2,90 zł/kg.
Etap 1. Wypełnij poniższe dokumenty
Faktura zakupu 7/MG/2014 z dnia 10.01.2015 r.
Nazwa towaru
j.m.
Ilość
Cena netto
Wartość netto
VAT
Wartość brutto
%
Kwota
                                               

Przyjęcie zewnętrzne nr 18 z dnia 10.01.2015 r.
Nazwa towaru
j.m.
Ilość
Cena
Wartość

Rozchód wewnętrzny nr 2 z dnia 12.01.2015 r.
Nazwa towaru
j.m.
Ilość
Cena
WartośćFaktura zakupu 12/MG/2014 z dnia 20.01.2015 r.
Nazwa towaru
j.m.
Ilość
Cena netto
Wartość netto
VAT
Wartość brutto
%
Kwota

Przyjęcie zewnętrzne nr 19 z dnia 20.01.2015 r.
Nazwa towaru
j.m.
Ilość
Cena
Wartość


Faktura zakupu 12/MG/2014 z dnia 20.01.2015 r.
Nazwa towaru
j.m.
Ilość
Cena netto
Wartość netto
VAT
Wartość brutto
%
Kwota

Przyjęcie zewnętrzne nr 19 z dnia 20.01.2015 r.
Nazwa towaru
j.m.
Ilość
Cena
Wartość


Etap 2. Zapisz dokumenty w kartotece ilościowo-wartościowej
Nazwa materiału:
j.m.
Cena:
L.p.
Data
Dowód
Treść zapisu
Ilość
Wartość
przychód
rozchód
stan
przychód
rozchód
stanNazwa materiału:
j.m.
Cena:
L.p.
Data
Dowód
Treść zapisu
Ilość
Wartość
przychód
rozchód
stan
przychód
rozchód
stanEtap 3. Wypełnienie tabeli dekretacyjnej
Nr. oper.
Treść operacji gospodarczej
Kwota
Nazwa konta
Wn
Ma
1|
Faktura za zakupione gruszkiA| wartość nettoB| podatek VAT naliczonyC| wartość brutto2|
Pz – przyjęto gruszki do magazynu3|
PK – przeksięgowanie OCE materiałów (gruszek)4|
Rw – wydano gruszki do produkcji5|
Faktura sprzedaży nr 3A| wartość nettoB| podatek VAT należnyC| wartość brutto6|
Wz – wydano z magazynu sprzedane gruszki7|
Faktura za transport zakupionych gruszekA| wartość netto
123,75


B| podatek VAT naliczony - 23%C| wartość brutto8|
PK – rozliczono koszty transportu w koszty zakupu9|
Faktura za zakupione jabłkaA| wartość nettoB| podatek VAT naliczonyC| wartość brutto10|
Pz – przyjęto jabłka do magazynu11|
PK – przeksięgowanie OCE materiałów (jabłek)12|
PK - przeksięgowanie narzutu odchyleń przypadających na:A| na sprzedane gruszkiB| zużyte gruszki13|
PK - przeksięgowanie kosztów zakupu przypadających na:A| na sprzedane gruszkiB| zużyte gruszki  

Etap 4. Oblicz


Wo=
No(sprzedane materiały)=
No(zużyte materiały)=

Wkz=
Nkz(sprzedane materiały)=
Nkz(zużyte materiały)=

Etap 5. Zaksięguj operacje gospodarcze
(
do konta „Materiały” prowadzona jest analityka)


Etap 6. Zamknij odpowiednie konta i wyceń zapas materiałów w poniższych tabelkach
Etap 6A. Uzupełnij dla gruszek

Zapas gruszek w stałej cenie ewidencyjnej


Saldo konta „OCE materiałów” dotyczące odchyleń przypadających na gruszki

=
Zapas gruszek w rzeczywistej cenie zakupu


Saldo konta „Rozliczenia międzyokresowe kosztów zakupu”

=
Zapas gruszek w rzeczywistej cenie nabycia


Etap 6B. Uzupełnij dla jabłek

Zapas jabłek w stałej cenie ewidencyjnej


Saldo konta „OCE materiałów” dotyczące odchyleń przypadających na jabłka

=
Zapas jabłek w rzeczywistej cenie zakupu
Brak komentarzy :

Prześlij komentarz