Płatnik - krok po kroku

1. Standardowe elementy programuPasek tytułu - zawiera nazwę programu lub dokumentu. Jeśli jest kilka otwartych okien, pasek tytułu okna aktywnego (tzn. okna, które jest w danej chwili użytkowane) ma inny kolor niż pozostałe paski tytułowe.
Pasek menu - wyświetlone jest na nim dostępne menu, zawierające listę poleceń lub czynności, które można wykonywać w programie.
Pasek narzędzi zawiera przyciski używane do wykonywania typowych czynności.
Pasek ikon zbiór ikon, będących graficznymi symbolami poleceń, na których kliknięcie wiąże się z wyborem polecenia lub zbioru poleceń.
Pasek stanu miejsce, w którym wyświetla się informacje pomocnicze dotyczące danego programu.
Menu podręczne lista poleceń dostępnych w danym polu lub na danym elemencie okna, pojawiająca się po kliknięciu na tym elemencie prawym klawiszem myszy; nie wszystkie elementy okna mają menu podręczne.
Zakładka (na pasku ikon) umożliwia przełączanie pasków ikon.

Nowy obiekt - utworzenie nowego dokumentu z możliwością wyboru rodzaju dokumentu
Otwórz - otwarcie wskazanego obiektu (np. dokumentu).
Usuń obiekt - usunięcie wskazanego wcześniej obiektu (np. dokumentu).
Podgląd wydruku - wyświetla dokument tak, jak będzie wyglądał po wydrukowaniu.
Drukuj - wydrukowanie wskazanego dokumentu.
Przeglądanie danych płatnika -przejście do kartoteki płatnika w trybie podglądu.
Pomoc - otwarcie pomocy elektronicznej.
2. Dokumenty zgłoszeniowe płatnika
ZUS ZPA – zgłoszenie/zmiana danych płatnia składek – osoby prawnej
ZUS ZFA – zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej
ZUS ZIPA – zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek
ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika składek
ZUS ZBA – informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek
ZUS ZAA – adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek 

3. Dokumenty zgłoszeniowe ubezpieczonego
ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
ZUS ZIUA – zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej
ZUS ZCNA – zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
ZUS ZWUA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń 
ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych 

4. Dokumenty rozliczeniowe
ZUS RCA – imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
ZUS RZA – imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne
ZUS RSA – imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek 
ZUS DRA – miesięczna deklaracja rozliczeniowa

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz