Terminarz

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2018 r.


Sesja 1. - styczeń - luty 2018 r. 

część pisemna - 11 stycznia 2018 r. (czwartek)

A.35 - część praktyczna - 18-19 stycznia 2018 r.
(szczegółowy harmonogram przeprowadzenia etapu praktycznego przedstawia szkoła)

A.36 - część praktyczna - 17-20 stycznia 2018 r.
(szczegółowy harmonogram przeprowadzenia etapu praktycznego przedstawia szkoła)

A.65 - część praktyczna - 15-17 stycznia 2018 r.
(szczegółowy harmonogram przeprowadzenia etapu praktycznego przedstawia szkoła)

wyniki - 23 marca 2018 r. (piątek)

Sesja 2. - czerwiec - lipiec 2018 r. 

część pisemna - 19 czerwca 2018 r. (wtorek)

A.35 - część praktyczna - 27-30 czerwca 2018 r. 
(szczegółowy harmonogram przeprowadzenia etapu praktycznego przedstawia szkoła)

A.36 - część praktyczna - 25-29 czerwca 2018 r.
(szczegółowy harmonogram przeprowadzenia etapu praktycznego przedstawia szkoła)

A.65 - część praktyczna - 29-30 czerwca 2018 r. 

(szczegółowy harmonogram przeprowadzenia etapu praktycznego przedstawia szkoła)

wyniki - 31 sierpnia 2018 r. (piątek)


źródło: CKE