wtorek, 14 lutego 2017

Egzamin - A.35 - październik 2016 - zadanie 1 - Hurtownia Motoryzacyjna INTERCAR Adam Sosna + przykładowe rozwiązanie


EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.35 – październik 2016 – zadanie 1 – egzamin CKE
Hurtownia Motoryzacyjna INTERCAR Adam Sosna

Zadanie egzaminacyjne
Adam Sosna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży artykułów motoryzacyjnych. Hurtownia jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
Wykonaj prace dla Hurtowni Motoryzacyjnej INTERCAR Adam Sosna:
1.      Sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) w programie magazynowo-sprzedażowym dokumenty dotyczące zdarzeń, które miały miejsce w sierpniu 2016 r.:
·      dowód Pz – Przyjęcie zewnętrzne dotyczący przyjęcia zakupionych towarów do magazynu;
·      fakturę za sprzedane towary;
·      dowód WZ – Wydanie zewnętrzne dotyczący wydania sprzedanych towarów z magazynu.
2.      Zaksięguj w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dokumenty z sierpnia 2016 r.:
·      fakturę nr 956/08/2016 za zakupione towary od firmy Multi-Plast Jan Głowacki;
·      fakturę nr 1/08/2016 za sprzedane towary do Sklepu AUTO Damian Pajączek;
·      wyciąg bankowy nr 8/2016.
3.      Wydrukuj podatkową księgę przychodów i rozchodów za sierpień 2016 r.
4.      Sporządź i wydrukuj deklarację dla podatku od towarów i usług (VAT-7) za sierpień 2016 r. Przyjmij datę wypełnienia deklaracji 23 września 2016 r.
5.      Oblicz wskaźnik rotacji zapasów towarów w dniach w latach 2014-2015 na podstawie informacji zawartych w tabeli – Dane do obliczenia wskaźników rotacji zapasów towarów w dniach w latach 2014-2015. Zinterpretuj i oceń otrzymane wyniki. Miejsce przeznaczone na sporządzenie analizy znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym.

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Egzamin - A.36 - październik 2016 - zadanie 1 - Hurtownia TRADE sp. z o.o. + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36 – październik 2016 – zadanie 1 – egzamin CKE
Hurtownia TRADE sp. z o.o.


Zadanie egzaminacyjne
Hurtownia TRADE sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą artykułów chemicznych. Hurtownia jest podatnikiem podatku VAT.
Wykonaj prace dla Hurtowni TRADE sp. z o.o.:
1.    Sporządź i wydrukuj plan kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych.
2.    Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych, operacje gospodarcze dotyczące:
·      naliczenia odsetek za opóźnienie w zapłacie należności,
·      zakupu materiałów,
·      zakupu towarów,
·      przyjęcia towarów do magazynu,
·      sprzedaży  towarów,
·      wydania sprzedanych towarów z magazynu,
·      zmian na rachunku bankowym.
3.    Oblicz i zaksięguj wysokość należnego podatku dochodowego od osób prawnych za sierpień 2016 r.
4.    Dokonaj księgowań związanych z ustaleniem wyniku finansowego netto za sierpień 2016 r.
(sierpień należy traktować jako pełny rok obrotowy).
5.    Sporządź i wydrukuj na dzień 31.08.2016 r. PK – Polecenia księgowania dotyczące:
·      przeksięgowania podatku VAT naliczonego i należnego w końcu okresu – PK 1/08/2016,
·      zaksięgowania podatku dochodowego od osób prawnych – PK 2/08/2016,
·      ustalenia wyniku finansowego netto za sierpień 2016 r. – PK 3/08/2016.
6.    Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za sierpień 2016 r.
7.    Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań pełny za sierpień 2016 r.
8.    Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj bilans końcowy na dzień 31.08.2016 r.
9.    Dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny rentowności brutto sprzedaży w latach 2014-2015.

poniedziałek, 3 października 2016

Egzamin - A.35 - czerwiec 2016 - zadanie 2 - Hurtownia Opakowań MEGAPACK + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.35 – czerwiec 2016 – zadanie 2 – egzamin CKE
Hurtownia Opakowań MEGAPACK Maria Nawrot


Zadanie egzaminacyjne
Maria Nawrot prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży opakowań jednorazowych. Hurtownia jest podatnikiem podatku VAT.
Wykonaj prace dla Hurtowni Opakowań MEGAPACK Maria Nawrot:
1.     Sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) w programie magazynowo-sprzedażowym dokumenty dotyczące zdarzeń, które miały miejsce w kwietniu 2016 r.:
·       dowód Pz – Przyjęcie zewnętrzne dotyczące przyjęcia zakupionych towarów do magazynu;
·       fakturę za sprzedane towary;
·       raport kasowy potwierdzony dokumentami gotówkowymi z kwietnia 2016 r.
2.     Zaksięguj w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dokumenty z kwietnia 2016 r.:
·       fakturę nr 75/04/2016 za zakupione towary od firmy Bitner sp.j.;
·       fakturę nr 1/04/2016 za sprzedane towary do Sklepu TIPO sp. z o.o.;
·       fakturę nr 712/04/2016 za zakupione ulotki reklamowe od Drukarni LUX sp. z o.o.;
·       rachunek do umowy zlecenia nr 1/04/2016 za kwiecień 2016 r.
3.     Wydrukuj podatkową księgę przychodów i rozchodów za kwiecień 2016 r.
4.     Sporządź Notę korygującą adresowaną do Drukarni LUX sp. z o.o.. Druk do wypełnienia znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym.
5.     Oblicz wskaźniki struktury przychodów ze sprzedaży towarów w I kwartale 2016 r. na podstawie informacji zawartych w tabeli – Dane do obliczenia wskaźników struktury przychodów ze sprzedaży towarów
w I kwartale 2016 r. Zinterpretuj i oceń otrzymane wyniki, obliczenia podaj w procentach. Miejsce przeznaczone na sporządzenie analizy struktury przychodów ze sprzedaży znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym.
Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej z zainstalowanym programem magazynowo-sprzedażowym oraz programem do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

niedziela, 25 września 2016

Egzamin - A.36 - czerwiec 2016 - zadanie 1 - Przedsiębiorstwo Handlowe MERKURY sp. z o.o. + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36 – czerwiec 2016 – zadanie 1 – egzamin CKE
Przedsiębiorstwo Handlowe MERKURY sp. z o.o.

Zadanie egzaminacyjne
Przedsiębiorstwo Handlowe MERKURY sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą artykułów gospodarstwa domowego i sprzętu radiowo-telewizyjnego. Przedsiębiorstwo jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwo Handlowe MERKURY sp. z o.o.:
1.      Sporządź i wydrukuj plan kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
2.      Sporządź i wydrukuj plan kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych, operacje gospodarcze dotyczące:
·      zakupu i przyjęcia towarów do magazynu,
·      sprzedaży,
·      wydania sprzedanych towarów z magazynu,
·      usługi naprawy kserokopiarki,
·      zmian na rachunku bankowym.
3.      Oblicz i zaksięguj wysokość należnego podatku dochodowego od osób prawnych za kwiecień 2016 r.
4.      Dokonaj księgowań związanych z ustaleniem wyniku finansowego netto za kwiecień 2016 r. (kwiecień należy traktować jako pełny rok obrotowy).
5.      Sporządź i wydrukuj na dzień 30.04.2016 r. PK – Polecenia księgowania dotyczące:
·      PK 1/04/2016 zaksięgowania podatku dochodowego od osób prawnych,
·      PK2/04/2016 ustalenia wyniku finansowego netto za kwiecień 2016 r.
6.      Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za kwiecień 2016 r.
7.      Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań pełny za kwiecień 2016 r.
8.      Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym za kwiecień 2016 r.
9.      Dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny rentowności netto aktywów ogółem w latach 2014-2015.
Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem finansowo-księgowym.

niedziela, 5 czerwca 2016

Egzamin - A.35 - styczeń 2016 - zadanie 02 - Zakład Krawiecki IGŁA + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.35 – styczeń 2016 – zadanie 2 – egzamin CKE
Zakład Krawiecki IGŁA Joanna Majewska

Zadanie egzaminacyjne
Joanna Majewska prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie szycia obrusów. Zakład jest podatnikiem podatku VAT.
Wykonaj prace dla Zakładu Krawieckiego IGŁA Joanna Majewska:
1.    Sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) w programie magazynowo-sprzedażowym dokumenty dotyczące zdarzeń, które miały miejsce w listopadzie 2015 r.:
·      dowód Pw – Przychód wewnętrzny dotyczący wprowadzenia stanów początkowych wyrobów gotowych znajdujących się w magazynie;
·      fakturę za sprzedane wyroby gotowe;
·      dowód Wz – Wydanie zewnętrzne dotyczący wydania sprzedanych wyrobów gotowych z magazynu.
2.    Zaksięguj w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dokumenty z listopada 2015 r.:
·      fakturę nr 8/11/2015 od Zarządu Budynków Komunalnych dotyczącą czynszu za dzierżawę lokalu za listopad 2015 r.;
·      fakturę nr 1/11/2015 za sprzedane wyroby gotowe Hurtowni Tekstylnej TASIEMKA sp. z o.o.;
·      listę płac nr 1/11/2015 za listopad 2015 r.
3.    Wydrukuj podatkową księgę przychodów i rozchodów za listopad 2015 r.
4.    Sporządź i wydrukuj deklarację dla podatku od towarów i usług za listopad 2015 r. (proporcja bazowa na rok 2015 wynosi 100%, data sporządzenia 30.11.2015 r.)
5.    Oblicz, zinterpretuj i oceń wskaźnik rotacji zapasów w dniach w latach 2013-2014 na podstawie informacji zawartych w tabeli – Dane do sporządzenia analizy rotacji zapasów w dniach w latach 2013-2014. Miejsce przeznaczone na analizę znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym.
Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej z zainstalowanym programem magazynowo-sprzedażowym oraz programem do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Prace z programem magazynowo-sprzedażowym rozpocznij od:
·      wprowadzenia danych identyfikacyjnych Zakładu Krawieckiego IGŁA Joanna Majewska;
·      wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Zakładu Krawieckiego IGŁA Joanna Majewska;
·      założenia kartotek kontrahentów;
·      założenia kartotek wyrobów gotowych;
·      ustawienia parametrów programów niezbędnych do wykonania zadania.

Egzamin - A.65 - styczeń 2016 - zad 2 - Hotel MAZURY Joanna Sulej + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.65 - STYCZEŃ 2016 – zadanie 02 – Egzamin CKE
Hotel MAZURY Joanna Sulej
Zadanie egzaminacyjne

Joanna Sulej prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich. Wykonaj prace kadrowo-płacowe dla Hotelu MAZUR Joanna Sulej:
·      sporządź i wydrukuj z programu kadrowo-płacowego dla pracownika Tomasza Szydłowskiego:
o  Umowę o pracę nr 1/2015,
o  Listę płac za listopad 2015 r., (jeżeli korzystasz z programu Symfonia, wydrukuj listę płac rozbudowaną),
·      wypełnij formularze:
o  ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach dla pracownika Tomasza Szydłowskiego,
o  ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach dla właścicielki Joanny Sulej,
o  ZUS DRA Deklarację rozliczeniową za listopad 2015r.
Formularze do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym; wypełnij formularze na 15 grudnia 2015 r.
Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym na którym znajduje komputer z oprogramowaniem kadrowo-płacowym z drukarką.
Prace z programem kadrowo-płacowym rozpocznij od:
·      wprowadzenia danych identyfikacyjnych Hotelu MAZURY Joanna Sulej,
·      wprowadzenia swojego numeru PESEL pod nazwą Hotelu MAZURY Joanna Sulej,
·      ustawienia parametrów programu niezbędnych do wykonania zadania,
·      wprowadzenia danych właścicielki/wspólnika Joanny Sulej,
·      wprowadzenia danych pracownika Tomasza Szydłowskiego do ewidencji osobowej.

poniedziałek, 30 maja 2016

Egzamin - A.36 - styczeń 2016 - zadanie 2 - Zakład Produkcyjny PORCELON sp. z o.o. + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36 – styczeń 2016 – zadanie 2 – egzamin CKE
Zakład Produkcyjny PORCELON sp. z o.o.


Zadanie egzaminacyjne                                                                                           
Zakład Produkcyjny PORCELON sp. z o.o. zajmuje się produkcją figur szklanych Zeus i Atena.
Zakład jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
Wykonaj prace dla Zakładu Produkcyjnego PORCELON sp. z o.o.:
1.    Sporządź i wydrukuj plan kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
2.    Przyjmij zakupiony środek trwały do ewidencji oraz sporządź dowód księgowy OT nr 1/12/2015
z dnia 08-12-2015 r. na podstawie faktury zakupu nr 1288/12/2015 oraz faktury za transport środka trwałego nr 301/12/2015. Druk potrzebny do sporządzenia OT znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym.
3.    Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych, operacje gospodarcze dotyczące:
·      zakupu środka trwałego,
·      transportu zakupionego środka trwałego,
·      przyjęcia środka trwałego do eksploatacji (na podstawie sporządzonego dowodu OT w arkuszu egzaminacyjnym),
·      przyjęcia wyrobów gotowych z produkcji,
·      sprzedaży wyrobów gotowych,
·      wydania wyrobów gotowych z magazynu,
·      zmian na rachunku bankowym.
4.    Sporządź w arkuszu egzaminacyjnym tabelę kalkulacyjną kosztu wytworzenia wyrobów gotowych.
5.    Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za grudzień 2015 r.
6.    Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań pełny za grudzień 2015 r.
7.    Dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny szybkiej płynności finansowej w latach 2013–2014.
Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej z zainstalowanym programem finansowo-księgowym.