środa, 13 czerwca 2018

Przyszedł czas na zmiany!

Od 13.06.2018 roku zapraszam Was na bloga w nowej odsłonie pod nowym adresem:

 www.ekonomista100.pl!Od tego momentu wszystkie nowe materiały będą publikowane tylko na nowym blogu!wtorek, 14 lutego 2017

Egzamin - A.35 - październik 2016 - zadanie 1 - Hurtownia Motoryzacyjna INTERCAR Adam Sosna + przykładowe rozwiązanie


EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.35 – październik 2016 – zadanie 1 – egzamin CKE
Hurtownia Motoryzacyjna INTERCAR Adam Sosna

Zadanie egzaminacyjne
Adam Sosna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży artykułów motoryzacyjnych. Hurtownia jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
Wykonaj prace dla Hurtowni Motoryzacyjnej INTERCAR Adam Sosna:
1.      Sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) w programie magazynowo-sprzedażowym dokumenty dotyczące zdarzeń, które miały miejsce w sierpniu 2016 r.:
·      dowód Pz – Przyjęcie zewnętrzne dotyczący przyjęcia zakupionych towarów do magazynu;
·      fakturę za sprzedane towary;
·      dowód WZ – Wydanie zewnętrzne dotyczący wydania sprzedanych towarów z magazynu.
2.      Zaksięguj w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dokumenty z sierpnia 2016 r.:
·      fakturę nr 956/08/2016 za zakupione towary od firmy Multi-Plast Jan Głowacki;
·      fakturę nr 1/08/2016 za sprzedane towary do Sklepu AUTO Damian Pajączek;
·      wyciąg bankowy nr 8/2016.
3.      Wydrukuj podatkową księgę przychodów i rozchodów za sierpień 2016 r.
4.      Sporządź i wydrukuj deklarację dla podatku od towarów i usług (VAT-7) za sierpień 2016 r. Przyjmij datę wypełnienia deklaracji 23 września 2016 r.
5.      Oblicz wskaźnik rotacji zapasów towarów w dniach w latach 2014-2015 na podstawie informacji zawartych w tabeli – Dane do obliczenia wskaźników rotacji zapasów towarów w dniach w latach 2014-2015. Zinterpretuj i oceń otrzymane wyniki. Miejsce przeznaczone na sporządzenie analizy znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym.

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Egzamin - A.36 - październik 2016 - zadanie 1 - Hurtownia TRADE sp. z o.o. + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36 – październik 2016 – zadanie 1 – egzamin CKE
Hurtownia TRADE sp. z o.o.


Zadanie egzaminacyjne
Hurtownia TRADE sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą artykułów chemicznych. Hurtownia jest podatnikiem podatku VAT.
Wykonaj prace dla Hurtowni TRADE sp. z o.o.:
1.    Sporządź i wydrukuj plan kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych.
2.    Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych, operacje gospodarcze dotyczące:
·      naliczenia odsetek za opóźnienie w zapłacie należności,
·      zakupu materiałów,
·      zakupu towarów,
·      przyjęcia towarów do magazynu,
·      sprzedaży  towarów,
·      wydania sprzedanych towarów z magazynu,
·      zmian na rachunku bankowym.
3.    Oblicz i zaksięguj wysokość należnego podatku dochodowego od osób prawnych za sierpień 2016 r.
4.    Dokonaj księgowań związanych z ustaleniem wyniku finansowego netto za sierpień 2016 r.
(sierpień należy traktować jako pełny rok obrotowy).
5.    Sporządź i wydrukuj na dzień 31.08.2016 r. PK – Polecenia księgowania dotyczące:
·      przeksięgowania podatku VAT naliczonego i należnego w końcu okresu – PK 1/08/2016,
·      zaksięgowania podatku dochodowego od osób prawnych – PK 2/08/2016,
·      ustalenia wyniku finansowego netto za sierpień 2016 r. – PK 3/08/2016.
6.    Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za sierpień 2016 r.
7.    Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań pełny za sierpień 2016 r.
8.    Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj bilans końcowy na dzień 31.08.2016 r.
9.    Dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny rentowności brutto sprzedaży w latach 2014-2015.

poniedziałek, 3 października 2016

Egzamin - A.35 - czerwiec 2016 - zadanie 2 - Hurtownia Opakowań MEGAPACK + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.35 – czerwiec 2016 – zadanie 2 – egzamin CKE
Hurtownia Opakowań MEGAPACK Maria Nawrot


Zadanie egzaminacyjne
Maria Nawrot prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży opakowań jednorazowych. Hurtownia jest podatnikiem podatku VAT.
Wykonaj prace dla Hurtowni Opakowań MEGAPACK Maria Nawrot:
1.     Sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) w programie magazynowo-sprzedażowym dokumenty dotyczące zdarzeń, które miały miejsce w kwietniu 2016 r.:
·       dowód Pz – Przyjęcie zewnętrzne dotyczące przyjęcia zakupionych towarów do magazynu;
·       fakturę za sprzedane towary;
·       raport kasowy potwierdzony dokumentami gotówkowymi z kwietnia 2016 r.
2.     Zaksięguj w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dokumenty z kwietnia 2016 r.:
·       fakturę nr 75/04/2016 za zakupione towary od firmy Bitner sp.j.;
·       fakturę nr 1/04/2016 za sprzedane towary do Sklepu TIPO sp. z o.o.;
·       fakturę nr 712/04/2016 za zakupione ulotki reklamowe od Drukarni LUX sp. z o.o.;
·       rachunek do umowy zlecenia nr 1/04/2016 za kwiecień 2016 r.
3.     Wydrukuj podatkową księgę przychodów i rozchodów za kwiecień 2016 r.
4.     Sporządź Notę korygującą adresowaną do Drukarni LUX sp. z o.o.. Druk do wypełnienia znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym.
5.     Oblicz wskaźniki struktury przychodów ze sprzedaży towarów w I kwartale 2016 r. na podstawie informacji zawartych w tabeli – Dane do obliczenia wskaźników struktury przychodów ze sprzedaży towarów
w I kwartale 2016 r. Zinterpretuj i oceń otrzymane wyniki, obliczenia podaj w procentach. Miejsce przeznaczone na sporządzenie analizy struktury przychodów ze sprzedaży znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym.
Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej z zainstalowanym programem magazynowo-sprzedażowym oraz programem do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

niedziela, 25 września 2016

Egzamin - A.36 - czerwiec 2016 - zadanie 1 - Przedsiębiorstwo Handlowe MERKURY sp. z o.o. + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36 – czerwiec 2016 – zadanie 1 – egzamin CKE
Przedsiębiorstwo Handlowe MERKURY sp. z o.o.

Zadanie egzaminacyjne
Przedsiębiorstwo Handlowe MERKURY sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą artykułów gospodarstwa domowego i sprzętu radiowo-telewizyjnego. Przedsiębiorstwo jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwo Handlowe MERKURY sp. z o.o.:
1.      Sporządź i wydrukuj plan kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
2.      Sporządź i wydrukuj plan kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych, operacje gospodarcze dotyczące:
·      zakupu i przyjęcia towarów do magazynu,
·      sprzedaży,
·      wydania sprzedanych towarów z magazynu,
·      usługi naprawy kserokopiarki,
·      zmian na rachunku bankowym.
3.      Oblicz i zaksięguj wysokość należnego podatku dochodowego od osób prawnych za kwiecień 2016 r.
4.      Dokonaj księgowań związanych z ustaleniem wyniku finansowego netto za kwiecień 2016 r. (kwiecień należy traktować jako pełny rok obrotowy).
5.      Sporządź i wydrukuj na dzień 30.04.2016 r. PK – Polecenia księgowania dotyczące:
·      PK 1/04/2016 zaksięgowania podatku dochodowego od osób prawnych,
·      PK2/04/2016 ustalenia wyniku finansowego netto za kwiecień 2016 r.
6.      Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za kwiecień 2016 r.
7.      Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań pełny za kwiecień 2016 r.
8.      Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym za kwiecień 2016 r.
9.      Dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny rentowności netto aktywów ogółem w latach 2014-2015.
Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki sieciowej, z zainstalowanym programem finansowo-księgowym.