środa, 23 lipca 2014

Rewizor GT - tworzenie planu kont

#1  z listy modułów wybieramy Konta/Plan kont, a następnie Dodaj/Dodaj konto syntetyczne

#2 w okienku Konto za pomocą selektora wybieramy typ konta, wpisujemy numer i nazwę konta według Zakładowego Planu Kont (ZPK)
np.: Typ: bilansowe, Numer: 100, Nazwa: Kasa

Typ: wynikowe, Numer: 400, Nazwa: Amortyzacja

Wskazówka: jeżeli chcemy sprawdzić dokonane zapisy na danym koncie możemy skorzystać z funkcji Informator

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz