niedziela, 13 lipca 2014

Terminy - "stary" egzamin 2017 r.

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2017 r.

czerwiec 
egzamin w starej formule jest przeprowadzany po raz ostatni 
etap pisemny
12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) godzina 12:00

etap praktyczny 
13 czerwca 2017 r. (wtorek)
szczegółowy harmonogram przeprowadzenia etapu praktycznego ustala szkoła 

wyniki oraz wydanie dyplomów - 25 sierpnia 2017 r. (piątek)

źródło: CKE