piątek, 15 sierpnia 2014

Analiza - wskaźniki płynności finansowej (przykładowe zadanie 4)Obliczenia, interpretacja i ocena wskaźników płynności

do uproszczonego bilansu Spółki Akcyjnej EWAwskaźnik pokrycia bieżących zobowiązań (trzeciego stopnia)
 
Wskaźnik bieżącej płynności w roku 2012 wyniósł 192,69%, zaś w 2013 roku 187,84%. Wskaźniki w obydwu latach mieszczą się w wielkościach wzorcowych 150%-200%. Wynika z tego, że spółka nie powinna mieć problemów z bieżącą płynnością. Porównując rok 2013 do roku 2012 widać tendencję spadkową wskaźnika, nastąpił spadek o 2,52%.  


wskaźnik szybkości spłaty zobowiązań (drugiego stopnia)
Wskaźnik szybkiej płynności w roku 2012 wyniósł 95,4% co oznacza, że płynne aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące w 95,4%. Natomiast w roku 2013 wskaźnik ten wyniósł 94,49%, co oznacza, że płynne aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania bieżące w 94,49%. Optymalny poziom wskaźnika powinien wymościć około 100%, może również mieścić się w granicach przedziału 90%-100%. W obydwu latach wskaźniki mieszczą się w wielkościach wzorcowych, co oznacza, że płynne aktywa obrotowe gwarantują spłatę bieżących zobowiązań – jest to zjawisko pozytywne.  

 wskaźnik płynności gotówkowej (pierwszego stopnia)

Wskaźnik płynności gotówkowej w roku 2012 wyniósł 11,2% co oznacza, że jednostka może spłacić ok. 11,2% zobowiązań bieżących środkami pieniężnymi. Z kolei w roku 2013 wskaźnik ten wyniósł 12,34%, co oznacza, że jednostka może spłacić 12,34% zobowiązań bieżących środkami pieniężnymi.

Poziom wskaźnika w obydwu latach mieścił się w przedziale optymalnym 10%-20% - jest to zjawisko pozytywne, które świadczy o możliwości spłaty części zobowiązań krótkoterminowych bezpośrednio środkami pieniężnymi.  


1 komentarz :

  1. Wydaję mi się, że wskaźnik płynności gotówkowej (pierwszego stopnia) oblicza się wg wzoru: inwestycje krótkoterminowe * 100% / zoobowiązania krótkoterminowe. Proszę o weryfikacje, bo nie wiem czy wszystko dobrze zrozumiałem :)

    OdpowiedzUsuń