sobota, 22 listopada 2014

#lista płac - zadanie

Oblicz wynagrodzenia 5 pracowników uzupełniając tabelę.

1.
Wynagrodzenie brutto
1700,00
1900,00
2175,00
4470,00
6522,00
2.
Składki na ubezpieczenia społeczne


a) emerytalne [9,76% z poz. 1]


b) rentowe [1,50% z poz. 1]


c) chorobowe [2,45% z poz. 1]

3.
Razem składki [poz. 2a + poz. 2b + poz. 2c]

4.
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotnego [poz. 1 – poz. 3]

5.
Składka ubezpieczenia zdrowotnego


a) pobrana [9% z poz. 4]


b) odliczona od podatku [7,75% z poz.4 ]

6.
Podstawa naliczenia podatku dochodowego [poz. 4 – koszty uzyskania przychodu]


Koszty uzyskania przychodu [111,25 lub 139,06]
111,25
139,06
111,25
111,25
139,06
7.
Podstawa naliczenia podatku dochodowego zaokrąglona do pełnych złotych

8.
Należna zaliczka na podatek dochodowy 
[18% x poz. 7 - 46,33 – poz. 5b]

9.
Należna zaliczka po zaokrągleniu do pełnych złotych

10.
Wynagrodzenie netto
[poz. 1 – poz. 3 – poz. 5a – poz.9]Rozwiązanie:
1.
Wynagrodzenie brutto
1700,00
1900,00
2175,00
4470,00
6522,00
2.
Składki na ubezpieczenia społeczne


a) emerytalne [9,76% z poz. 1]
165,92
185,44
212,28
436,27
636,55

b) rentowe [1,50% z poz. 1]
25,50
28,50
32,63
67,05
97,83

c) chorobowe [2,45% z poz. 1]
41,65
46,55
53,29
109,52
159,79
3.
Razem składki [poz. 2a + poz. 2b + poz. 2c]
233,07
260,49
298,20
612,84
894,17
4.
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia zdrowotnego [poz. 1 – poz. 3]
1466,93
1639,51
1876,80
3857,16
5627,83
5.
Składka ubezpieczenia zdrowotnego


a) pobrana [9% z poz. 4]
132,02
147,56
168,91
347,14
506,50

b) odliczona od podatku [7,75% z poz.4 ]
113,69
127,06
145,45
298,93
436,16
6.
Podstawa naliczenia podatku dochodowego [poz. 4 – koszty uzyskania przychodu]
1355,68
1500,45
1765,55
3745,91
5488,77

Koszty uzyskania przychodu [111,25 lub 139,06]
111,25
139,06
111,25
111,25
139,06
7.
Podstawa naliczenia podatku dochodowego zaokrąglona do pełnych złotych
1356,00
1500,00
1766,00
3746,00
5489,00
8.
Należna zaliczka na podatek dochodowy 
[18% x poz. 7 - 46,33 – poz. 5b]
84,06
96,61
126,10
329,02
505,53
9.
Należna zaliczka po zaokrągleniu do pełnych złotych
84,00
97,00
126,00
329,00
506,00
10.
Wynagrodzenie netto
[poz. 1 – poz. 3 – poz. 5a – poz.9]
1250,91
1394,95
1581,89
3181,02
4615,33

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz