sobota, 13 grudnia 2014

Egzamin - A.65. - wrzesień 2014 "ROWEREK" + przykładowe rozwiązanie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wrzesień 2014 

+ przykładowe rozwiązanie


kwalifikacja A.65. - Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych


Przykładowe rozwiązanie

Elementy podlegające ocenie -  Umowa o pracę dla Dariusza Proksy określa:
datę zawarcia umowy: 01.07.2014 r.
pracodawcę: Sklep ROWEREK, Grażyna Wnuk
pracownika: Dariusz Proksa, zam. Wodzisław Śląski , ul. Jastrzębska 6
rodzaj i czas zawartej umowy: na czas nieokreślony
stanowisko: specjalista ds. handlu
miejsce wykonywania pracy: Wodzisław Śląski, ul. Rybnicka 65
wymiar czasu pracy: 1/1
składniki wynagrodzenia: podstawa miesięczna 2000 zł, premia uznaniowa 500 zł
inne warunki: wypłata wynagrodzenia za miesiąc ostatniego dnia miesiąca lub do ostatniego dnia miesiąca
dzień rozpoczęcia pracy: 01.07.2014 r.


Elementy podlegające ocenie -  Lista płac za lipiec 2014 r. określa:
za miesiąc: lipiec 2014
nr listy płac: 1/07/2014
nazwisko i imię pracownika: Dariusz Proksa
podstawę brutto: 2500,00 zł lub wynagrodzenie zasadnicze 2000 zł i premia 500 zł
ubezpieczenie emerytalne: I filar 61,50, II filar 182,50 zł lub 244 zł; rentowe 37,50 zł; chorobowe 61,25 zł
koszty uzyskania przychodu: 111,25 zł
ulgę: 46,33 zł; zaliczka na podatek 155,00 zł
ubezpieczenie zdrowotne razem: (167,19zł+26,96 zł)=194,15 zł
kwotę do wypłaty: 1 808,10 zł

Elementy podlegające ocenie -  Polecenie przelewu dla Dariusza Proksy dotyczące wynagrodzenia netto za lipiec 2014 r.
nazwa odbiorcy: Proksa Dariusz
nr rachunku odbiorcy: 11 1140 2004 0000 3102 4296 3776
kwota przelewu: 1 808,10 zł
nr rachunku zleceniodawcy: 70 11402004 00003802 39970600
nazwa zleceniodawcy: Sklep ROWEREK lub Grażyna Wnuk
tytułem: np. wynagrodzenie za lipiec 2014

Elementy podlegające ocenie -  Podatkowa księga przychodów i rozchodów za lipiec 2014 r.
Lp. 1. Data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 2.07.2014; Fa 12/07/2014
Kontrahent: Zakład produkcyjny BIKE sp. z o.o.
Opis zdarzenia gospodarczego: np. zakup towarów
Minimum trzy elementy prawidłowe z podanych czterech
Podpowiedź:
Lp. 2. Data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 2.07.2014; Fa 15/07/2014
Kontrahent: Firma Transportowa KM sp. z o.o.
Opis zdarzenia gospodarczego: np. transport towarów
Minimum trzy elementy prawidłowe z podanych czterech
Podpowiedź:
Lp. 3. Data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 12.07.2014; Fa 1/07/2014
Kontrahent: Przedsiębiorstwo Handlowe
Opis zdarzenia gospodarczego: np. sprzedaż towarów
Minimum trzy elementy prawidłowe z podanych czterech
Podpowiedź:
Lp. 4. Data zdarzenia i numer dowodu księgowego:
15.07.2014; Fa 998/2014
Kontrahent: Shell Polska sp. z o.o.
Opis zdarzenia gospodarczego: np. zakup paliwa
Minimum trzy elementy prawidłowe z podanych czterech
Podpowiedź:
Lp. 5. Data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 31.07.2014; Lista płac /1/07/2014
Opis zdarzenia gospodarczego: np. wynagrodzenie brutto
Podpowiedź:
kolumna 9 - 10 200,00 zł
kolumna 10 - 4900,00 zł
kolumna 11 -150,00 zł
kolumna 12 – 2500,00 zł
kolumna 13 – 600,00 złElementy podlegające ocenie -  Deklaracja dla podatku od towarów i usług za lipiec 2014 r.
NIP podatnika 6471251489; Pozycja 4 i 5 - 07/2014
Pozycja 6: Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim
Pozycja 8 - Rodzaj podatnika 2. Osoba fizyczna
Pozycja 9- Wnuk Grażyna ur. 12.03.1976
Pozycja 19 – wartość: 10200 zł
Pozycja 20 – wartość: 2346 zł
Pozycja 41 – wartość: 5650 zł
Pozycja 42 – wartość: 1300 zł
Pozycja 48 – wartość: 1046 zł
4 komentarze :

 1. faktura za paliwo powinna być wpisana w kwocie brutto, na zakładce VAT przy npo wpisujemy kwotę również brutto, rodzaj: kosztowe, przypadek szczególny: zakup paliwa nie podlegający odliczeniu

  OdpowiedzUsuń
 2. niestety nie masz racji, ze względu, że na fakturze jest podane, że dotyczy samochodu ciężarowego. Wg obowiązującego prawa podatek VAT od paliwa do samochodów ciężarowych podlega odliczeniu w 100%.

  OdpowiedzUsuń
 3. faktycznie, moje niedopatrzenie nie zwróciłam uwagi, że to nie jest samochód osobowy.

  OdpowiedzUsuń
 4. Witam wszystkich! Powiedzcie mi proszę jak wpisać "inne warunki zatrudnienia" w umowie o pracę w Gratyfikancie... będę wdzięczna!

  OdpowiedzUsuń