sobota, 10 stycznia 2015

Rachmistrz GT - wprowadzenie wspólnika

#1 z listy modułów wybieramy Kartoteki/Wspólnicy, następnie Dodaj


#2 w okienku Wspólnik w zakładce Ogólne wpisujemy wszystkie dane o wspólniku, które są podane w zadaniu


#3 w zakładce Dodatkowe należy dodać Urząd skarbowy dla wspólnika.#4 pozostałe zakładki pozostawiamy bez zmian, jeżeli w treści zadania nie mamy podane inaczej. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych, klikamy OK.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz