poniedziałek, 28 grudnia 2015

Egzamin - A.36 - wrzesień 2015 - PP BURACZEK + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.36 – wrzesień 2015 – egzamin CKE
Przedsiębiorstwo Produkcyjne BURACZEK sp. z o.o.

Zadanie egzaminacyjne
Wykonaj pracę dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego BURACZEK sp. z o. o.:
1| Sporządź i wydrukuj plan kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych.
2| Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszonych w arkuszu egzaminacyjnym dowodów księgowych, operacje gospodarcze dotyczące:
§  Wydania materiałów do produkcji,
§  Przyjęcia wyrobów gotowych z produkcji do magazynu,
§  Sprzedaży wyrobów gotowych,
§  Wydania sprzedanych wyrobów gotowych z magazynu.
3| Zaksięguj na podstawie sporządzonych dowodów PK – Polecenie księgowania operacje gospodarcze dotyczące:
§  Naliczenia wynagrodzenia brutto oraz potrąceń w liście płac za maj 2015 r. PK 1/05/2015 z dnia 29.05.2015 r.
§  Naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych finansowane ze środków pracodawcy PK 2/05/2015 z dnia 29.05.2015 r.
§  Naliczenia należnego podatku dochodowego od osób prawnych za maj 2015 r. PK 3/05/2015 z dnia 31.05.2015 r.
§  Ustalenia wyniku finansowego netto za maj 2015 r. PK 4/05/2015 z dnia 31.05.2015 r. (miesiąc maj należy traktować jako pełny rok obrotowy).
4| Wydrukuj tylko dowody PK – Polecenie księgowania dotyczące:
§  PK 3/05/2015 – naliczenie podatku dochodowego od osób prawnych,
§  PK 4/05/2015 – ustalenie wyniku finansowego netto za maj 2015 r.
5| Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za maj 2015 r.
6| Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań za maj 2015 r.
7| Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym za maj 2015 r.
8| Dokonaj w arkuszu egzaminacyjnym analizy i oceny ogólnego poziomu zadłużenia w latach 2013-2014.

zadanie z przykładowym rozwiązaniem w pdf (bez możliwości pobrania)


13 komentarzy :

 1. Dlaczego wynagrodzenia brutto i wpłata na FP i GFŚP nie są brane pod uwagę przy obliczaniu podatku?

  OdpowiedzUsuń
 2. są zaksięgowane na koncie 501 czyli koszty produkcji podstawowej. Jeśli przyjmujemy wyroby gotowe to ich wartość wyksięgowuje się z konta 501 i księguje na 601 ( a po wydaniu WG z magazynu stanowi koszt sprzedanych wyrobów gotowych). Nierozliczona część konta 501 stanowi pozycję BILANSU jako produkcja w toku. Gdyby te wynagrodzenia brać pod uwagę do podatku to byłyby podwójne koszty

  OdpowiedzUsuń
 3. Podatek mi sie nie zgadza , wychodzi mi 3919 lub 3691 zł . Nie wiem co robie nie tak . Wszystkie operacje mam tak samo .

  OdpowiedzUsuń
 4. Kamila, a co bierzesz pod uwagę przy obliczaniu podatku? (rozpisz działanie najlepiej)

  OdpowiedzUsuń
 5. dlaczego przy księgowaniu na wynik finansowy nie uwzględniamy kosztów działalności podstawowej?

  OdpowiedzUsuń
 6. dlaczego przy księgowaniu na wynik finansowy nie uwzględniamy kosztów działalności podstawowej?

  OdpowiedzUsuń
 7. Przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy os. pr. oblicza sie następujący sposób 48000-288000*0,19=3648

  OdpowiedzUsuń
 8. Przy obliczaniu wyniku finansowego nie bierzemy pod uwagę kosztów działalności podstawowej, ponieważ z treści zadania wynika, że jest kontem bilansowym.

  OdpowiedzUsuń
 9. Witam,

  A gdzie mam konto 501 dać do pozycji w bilansie ? I dlaczego konto Wyroby gotowe nie należy do 3 grupy kont

  OdpowiedzUsuń
 10. Konto 501 na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia stan produkcji w toku, czyli w bilansie jest wykazywane jako Produkcja w toku.
  Wyroby gotowe są w zespole 6 co wynika z zasady, że zespoły kont zakładowego planu kont są porządkowane zgodnie z ruchem okrężnym środków w procesie gospodarczym przedsiębiorstwa.

  OdpowiedzUsuń
 11. a wystarczyło dodać jedno konto kosztów więcej...

  OdpowiedzUsuń
 12. Dlaczego nie bierzemy pod uwagę składek na społeczne i FP oraz FGŚP przy podatku?

  OdpowiedzUsuń