poniedziałek, 25 sierpnia 2014

#2 Popyt, podaż - definicje do zapamiętania + przykładowe zadania

#Popyt (ang. demand) - ilość towarów i usług, którą konsumenci są gotowi nabyć przy określonym poziomie ceny w danym miejscu i czasie.

#Prawo popytu - stanowi, że:
- wraz ze wzrostem ceny danego dobra zmniejsza się ilość nabywana tego dobra, ceteris paribus.
- wraz ze spadkiem ceny ilość nabywana dobra rośnie, ceteris paribus.

#Ceteris paribus - oznacza, że poza badanymi czynnikami inne czynniki mające wpływ na popyt pozostają niezmienione. 

#Krzywa popytu#Podaż (ang. supply) - ilość towarów i usług oferowana (sprzedawana) przy określonym poziomie cen w danym miejscu i czasie. 

#Prawo podaży - stanowi, że:
- wzrost ceny dobra prowadzi do wzrostu oferowanych ilości tego dobra, ceteris paribus.
- spadek ceny dobra wywołuje zmniejszenie oferowanych ilości tego dobra, ceteris paribus.

#Krzywa podaży


#Dobra komplementarne - to dobra uzupełniająca się, czyli takie, które zaspokajają określone potrzeby konsumentów tylko wtedy, gdy funkcjonują łącznie (np. samochód i paliwo).

#Dobra substytucyjne - to dobra zastępujące się (np. masło i margaryna). 

#Równowaga rynkowa

<Krzywa popytu przedstawia zależność pomiędzy ceną a wielkością popytu na dany model telewizora.

<Krzywa podaży przedstawia zależność pomiędzy ceną a wielkością podaży na dany model telewizora.

<Punkt równowagi rynkowej - punkt przecięcia się krzywej popytu z krzywą podaży, wyznacza cenę równowagi rynkowej, przy której ilość nabywana telewizorów jest równa ilości oferowanej. 

<Nadwyżka rynkowa (podaży) ma miejsce gdy cena dobra jest wyższa od ceny równowagi, wtedy ilość oferowana przewyższa ilość nabywaną.

<Nadwyżka rynkowa (popytu) ma miejsce gdy cena dobra jest niższa od ceny rynkowej (równowagi), wtedy ilość nabywana przewyższa ilość oferowaną

#Zadanie 1
Zaznacz w poniższych zdaniach informacje prawdziwe.
a) Jeżeli cena jabłek spada, to wielkość podaży jabłek maleje/rośnie, ceteris paribus.
b) Jeżeli cena spodni spada, to wielkość popytu na spodnie maleje/rośnie, ceteris paribus.
c) Jeżeli cena marchewki rośnie, to wielkość podaży marchewki maleje/rośnie, ceteris paribus.
d) Jeżeli cena swetra rośnie, to wielkość popytu na sweter maleje/rośnie, ceteris paribus. 

#Zadanie 2 
Na podstawie danych z tabeli narysuj krzywą popytu i krzywą podaży. Następnie uzupełnij zdania brakującymi informacjami.

Cena ziemniaków
(zł/kg)
Wielkość popytu
(kg)
Wielkość podaży
(kg)
2,30
5
35
2,10
10
30
1,90
15
25
1,70
20
20
1,50
25
15

Cena równowagi rynkowej ziemniaków wynosi .............. zł, 
przy wielkości popytu wynoszącej .............. i wielkości podaży równej .............. . 

Odpowiedzi: 
zad. 1 a) maleje b) rośnie c) rośnie d) maleje
zad. 2 Cena równowagi rynkowej ziemniaków wynosi 1,70 zł, 
przy wielkości popytu wynoszącej 20 i wielkości podaży równej 20.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz