poniedziałek, 25 sierpnia 2014

#3 Podatki - definicje do zapamiętania + przykładowe zadanie

#Podatek - to obowiązkowe, bezzwrotne świadczenie pieniężne pobierana przez państwo lub jednostki samorządu terytorialnego.

#Kto płaci podatki ?
<osoby fizyczne
<osoby prawne
<jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

#Klasyfikacja podatków


#PIT (ang. Personal Income Tax) - podatek dochodowy od osób fizycznych, należy do podatków progresywnych, charakteryzujących się rosnąc stawką podatkową (18% i 32%)

#CIT (ang. Corporate Income Tax) - podatek dochodowy od osób prawnych, należy do podatków proporcjonalnych o stałej stawce podatkowej 19%.

#VAT (ang. Value Addad Tax) - podatek od wartości dodanej) - podatek od towarów i usług, należy do podatków obrotowych, jest podatkiem powszechnym i wielofazowym, stawki od 2011 r.: 23%, 8%, 5%, 0%.

#Przychód - środki finansowe otrzymane lub postawione do dyspozycji  podatnika w roku kalendarzowym.

#Koszty uzyskania przychodu (KUP) - wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów.

#Dochód - różnica pomiędzy przychodami a kosztami uzyskania przychodów.

#Skala podatku dochodowego od osób fizycznych

#Formularze PIT

#Zadanie
Prawda czy fałsz?
a) CIT w Polsce jest przykładem podatku proporcjonalnego. .......
b) Stawka podatku PIT w Polsce jest jednakowa dla wszystkich podatników, niezależnie od wysokości dochodu. .......
c) W cenie towaru lub usługi zawarte są podatki bezpośrednie. .......
Odpowiedzi: a) prawda b) fałsz c) fałsz (podatki pośrednie)

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz