poniedziałek, 25 sierpnia 2014

#4 Ubezpieczenia - definicje do zapamiętania

#Ubezpieczenia - polegają na gromadzeniu funduszy przeznaczonych na wspieranie działań ludzkich w różnych trudnych sytuacjach życiowych oraz wyrównywanie strat i zaspokajanie potrzeb wywołanych przez zdarzenia losowe -  klęski żywiołowe i nieszczęśliwe wypadki.

#Ubezpieczenie - umowa dzięki której otrzymuje się od ubezpieczyciela gwarancję wypłacenia odszkodowania w razie wystąpienia zdarzenia, na wypadek którego się ubezpieczyło.

#Polisa ubezpieczeniowa - dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

#Klasyfikacja ubezpieczeń


#Ubezpieczenia społeczne obejmują:
<ubezpieczenie emerytalne, które zapewnia dożywotnie miesięczne świadczenie pieniężne dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny.
<ubezpieczenie rentowe, które zapewnia świadczenie pieniężne dla osób z tytułu niezdolności do pracy.
<ubezpieczenie chorobowe, które zapewnia zasiłki w razie chorób oraz wynagrodzenie w czasie urlopu macierzyńskiego.
<ubezpieczenie wypadkowe, które zapewnia odszkodowanie i zasiłki z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 


#Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje świadczenia udzielane w razie choroby, urazów, ciąży, porodu i połogu, powszechnej akcji zapobiegania chorobom oraz konieczności dokonania oceny stanu zdrowia. Wysokość składki wynosi 9%, z czego 7,75% można odliczyć od podatku.

#System emerytalny


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz