czwartek, 14 sierpnia 2014

Rewizor GT - naliczenie amortyzacji

#1 z listy modułów wybieramy Ewidencja księgowa/Operacje na środkach trwałych, a następnie z menu głównego wybieramy Operacje/Zatwierdź wszystkie plany amortyzacji


#2 w okienku Zatwierdź plan amortyzacji wybieramy bieżący rok i klikamy OK

#3 wybieramy funkcję Dodaj/Nalicz amortyzację

#4 w okienku Naliczenie amortyzacji środków trwałych wybieramy miesiąc amortyzacji i klikamy Generuj

#5 klikamy TAK potwierdzając naliczenie amortyzacji

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz