czwartek, 14 sierpnia 2014

Rewizor GT - sporządzenie i wydrukowanie OT ...

... -przyjęcia środka trwałego do eksploatacji

#sporządzenie OT

#1 z listy modułów wybieramy Ewidencja księgowa/Operacja na środkach trwałych, następnie Dodaj/OT-przyjęcie


#2 w okienku Lista środków trwałych wybieramy ŚT, który chcemy przyjąć do eksploatacji i następnie klikamy OK 

#3 w oknie Operacja OT - przyjęcie środka trwałego wpisujemy wszystkie dane o ŚT z zadania i następnie zatwierdzamy OK

#wydrukowanie OT 

#1 klikamy prawym przyciskiem myszy na OT, które chcemy wydrukować, a następnie klikamy Drukuj  


#2 w okienku Wybierz rodzaj amortyzacji wybieramy Amortyzacja podatkowa i klikamy OK


#3 w okienku Drukuj klikamy Drukuj, przed wydrukowaniem możemy sprawdzić OT poprzez funkcję
PodglądBrak komentarzy :

Prześlij komentarz