niedziela, 17 sierpnia 2014

Struktura cen netto, marża - przykładowe zadanie

Jednostkowy koszt własny wyrobu gotowego wynosi 42 złote.
Narzut zysku wynosi 32% jednostkowego kosztu własnego.

Hurtownia stosuje marżę hurtową 27% ceny zakupu netto.

Sklep stosuje marżę detaliczną 16% ceny sprzedaży netto.

Skalkuluj ceny netto i brutto (VAT 23%). Ustal kwotę podatku VAT odprowadzanego do US przez każdego z uczestników obrotu. 

Przykładowe rozwiązanie: 

Producent
jednostkowy koszt własny -> 42,00
narzut zysku 32% ->13,44
cena zbytu netto -> 55,44
podatek VAT 23% -> 12,75
cena zbytu brutto -> 68,19

Hurtownia
cena zakupu netto -> 55,44
marża hurtowa 27% ("od sta") -> 14,97
cena sprzedaży netto -> 70,41
podatek VAT -> 16,19
cena sprzedaży brutto -> 86,60

Sklep
cena zakupu netto -> 70,41
marża detaliczna 16% ("w stu") -> 13,10
cena sprzedaży netto -> 83,51
podatek VAT -> 19,21
cena sprzedaży brutto -> 102,72

VAT odprowadzony do US w poszczególnych fazach obrotu:
#producent -> 12,75 - 0 = 12,75
#hurtownia -> 16,19 - 12,75 = 3,44
#sklep -> 19,21 - 16,19 = 3,02

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz