niedziela, 17 sierpnia 2014

Struktura kosztów własnych, struktura cen netto, marża

#Struktura kosztów własnych 
#Struktura cen netto

Producent

Cena zbytu - stosowana jest przy sprzedaży wyrobów gotowych wytworzonych przez jednostki produkujące. 

Hurtownia
w hurtowni cena zbytu netto = cena zakupu netto

Cena hurtowa - to cena po której hurtownie sprzedają swoje towary. 

Sklep detaliczny
w sklepie detalicznym cena hurtowa netto = cena zakupu netto

Cena detaliczna - to cena po której sklepy detaliczne sprzedają swoje towary konsumentom indywidualnym. 

#Marża
Marża służy do pokrycia kosztów oraz wygospodarowania zysku.
Marżę hurtową i detaliczną ustala się kwotowo lub procentowo.

#kalkulacja "od sta" - marża od ceny zakupu
przykład: cena zakupu książki 37 zł, marża "od sta" 25%
37,- + (M) = 37,- + 9,25 = 46,25                        (M) = 37,- x 25% = 9,25

#kalkulacja "w stu" - marża od ceny sprzedaży
przykład: cena zakupu książki 37 zł, marża "w stu" 25%
37,- + (M) = 37,- + 12,33 = 49,33

75% -37,-                                              
25% - (M)                           (M)= 12,33

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz