poniedziałek, 29 grudnia 2014

Egzamin - A.35. - czerwiec 2014 - "GRAFIT" + przykładowe rozwiązanie

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
A.35 – czerwiec 2014 – egzamin CKE
Hurtownia Materiałów Biurowych GRAFIT sp. z o.o.

Zadanie egzaminacyjne
Wykonaj prace dla Hurtowni Materiałów Biurowych „Grafit” sp. z o.o.
Wprowadź dane do programu magazynowo-sprzedażowego rozpoczynając prace od:
§  wpisania danych identyfikacyjnych Hurtowni Materiałów Biurowych „Grafit” sp. z o.o.;
§  wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Hurtowni Materiałów Biurowych „Grafit” sp. z o.o.;
§  ustawienia parametrów programu niezbędnych do wykonania zadania;
§  założenia kartotek kontrahentów;
§  założenia kartotek towarów.
Prace związane ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni Materiałów Biurowych „Grafit” sp. z o.o. wykonaj na stanowisku komputerowym wyposażonym w komputer z oprogramowaniem wspomagającym prowadzenie działalności gospodarczej oraz drukarkę:
à wprowadź dowodem Pw stany początkowe towarów znajdujących się w magazynie i wydrukuj dokument. Informacje niezbędne znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym;
à sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) dokumenty (z programu magazynowo-sprzedażowego) potwierdzające zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w kwietniu 2014 r.;
à dokonaj analizy i oceny dynamiki sprzedaży towarów na podstawie danych zamieszczonych z Zestawieniu sprzedaży towarów. Oblicz wskaźniki dynamiki sprzedaży towarów (w procentach).  Otrzymane wyniki należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Miejsce przeznaczone do sporządzenia analizy i oceny znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym pod nazwą – Analiza i ocena dynamiki sprzedaży towarów w 2013 roku w stosunku do 2012 r.;
à sporządź w arkuszu kalkulacyjnym Excel wykres kolumnowy na podstawie danych zamieszonych w Zestawieniu sprzedaży towarów i wydrukuj go. Wykres powinien zawierać tytuł wykresu, etykiety danych (cyfra z nominałem np.  2 000 zł) umieszczone poza końcami punktów danych (koniec zewnętrzny) oraz legendę zawierającą okresy badania (lata). Swój numer PESEL wpisz pod tytułem wykresu.

2 komentarze :

  1. Na wykresie jest błąd, etykiety danych nad słupkami są w złotych, a powinny być sztuki.

    OdpowiedzUsuń
  2. @wika220 dziękuję, już poprawione :)

    OdpowiedzUsuń