wtorek, 10 lutego 2015

Egzamin - A.65 - październik 2013 - Hurtownia Elektryczna + przykładowe rozwiązanie

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj prace dla Hurtowni Elektrycznej Jan Gawlik:
- sporządź w programie kadrowo-płacowym i wydrukuj umowę o pracę Karola Myrcika,
- sporządź i wydrukuj listę płac pracownika za wrzesień 2013 r.,
- sporządź Zgłoszenie do ubezpieczeń ZUS ZUA i Imienny raport miesięczny ZUS RCA Karola Myrcika – potrzebne druki do sporządzenia dokumentów ZUS ZUA i ZUS RCA znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym.
- sporządź i wydrukuj deklarację podatkowa PIT 11 – informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2013 pracownika (miesiąc wrzesień należy traktować jako pełen rok obrachunkowy).

Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym, na którym znajduje się komputer z oprogramowaniem kadrowo-płacowym oraz niezbędne materiały biurowe.

Prace z programem kadrowo-płacowym rozpocznij od:
- wprowadzenia danych identyfikacyjnych Hurtowni Elektrycznej Jan Gawlik,
- wprowadzenia swojego numeru PESEL pod nazwą Hurtowni Elektrycznej Jan Gawlik,
- wprowadzenia danych pracownika Karola Myrcika do ewidencji osobowej.

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz