czwartek, 28 maja 2015

#próbny egzamin by Technik ekonomista na 100% - A.36 - Przedsiębiorstwo Usługowe COOL

PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
LUTY 2015 by Technik ekonomista na 100%
A.36 - Przedsiębiorstwo Usługowe COOL 

Zadanie egzaminacyjne
Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Usługowego COOL sp. z o.o. zajmującego się artystycznym malowaniem ścian:
1.  Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych dowodów księgowych, operacje gospodarcze dotyczące:
·      zakupu środka trwałego,
·      przyjęcia środka trwałego do eksploatacji,
·      zakupu farb do malowania,
·      przyjęcia do magazynu zakupionych farb,
·      wydania farb w celu wykonania zamówionych usług,
·      otrzymanej faktury od podwykonawcy za wykonane prace,
·      wystawionej faktury za świadczone usługi malarskie – malowanie artystyczne.
2.  Przeksięguj koszt wytworzenia usług na koniec miesiąca czyli na 31.12.2014 r.
3.  Oblicz i zaksięguj wysokość należnego podatku dochodowego od osób prawnych za grudzień 2014 r.
4.  Dokonaj księgowań związanych z ustaleniem wyniku finansowego netto za grudzień 2014 r. (miesiąc grudzień należy traktować jako pełny rok obrotowy).

5.  Sporządź i wydrukuj dowody PK - „Polecenia księgowania” dotyczące:
·      przeksięgowania kosztu wytworzenia usług – PK 1/12/2014,
·      zaksięgowania podatku dochodowego od osób prawnych za grudzień 2014 r. PK 2/12/2014,
·      ustalenia wyniku finansowego netto za grudzień 2014 r. PK 3/12/2014.
6.  Sporządź i wydrukuj zestawienie obrotów i sald za grudzień 2014 r.
7.  Sporządź i wydrukuj dziennik księgowań za grudzień 2014 r.
8.  Zdefiniuj, sporządź i wydrukuj rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym za grudzień 2014 r.
9.  Dokonaj analizy i oceny rentowności sprzedaży netto za lata 2012-2013 w arkuszu egzaminacyjnym.


2 komentarze :

  1. Jak obliczyć ten podatek dochodowy?

    OdpowiedzUsuń
  2. Bierzemy pod uwagę fakturę sprzedaży wart netto 9100 zł oraz koszty występujące w fakturze konto 502 , kwota 2300 netto oraz z RW kwota 1845 .
    9100 - 2300- 1845 = 4955 mnożymy 19 % i zaokrąglamy = 941 zł :)

    OdpowiedzUsuń