czwartek, 28 maja 2015

#próbny egzamin by Technik ekonomista na 100% - "stary" - Hurtownia FRANEK

PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
MAJ 2015 by Technik ekonomista na 100%
„stary” egzamin – technik ekonomista
Hurtownia FRANEK spółka akcyjna
Zadanie egzaminacyjne
Hurtownia FRANEK spółka akcyjna z Łodzi zajmuje się sprzedażą płytek. Jednostka jest podatnikiem 
podatku VAT.

W lutym 2015 r. w hurtowni miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze:
- 1.02.2015 r. – sporządzono umowę o prace dla zatrudnionego Mikołaja Kokoszki;
- 1.02.2015 r. – sporządzono dowód przyjęcia wewnętrznego celu wprowadzenia stanów początkowych towarów;
- 3.02.2015 r. – sporządzono zestawienie różnic inwentaryzacyjnych w związku z inwentaryzację zdawczo-odbiorczą towarów przeprowadzoną w magazynie 31.01.2015 r.  - załącznik 5;
- 3.02.2015 r. – sporządzono dokumentacje magazynową do stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych;
- 3.02.2015 r. – dokonano rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych na podstawie postanowienia komisji inwentaryzacyjnej;
- 12.02.2015 r. – sprzedano dla Hurtowni MAŁPKA sp. z o.o. po cenie sprzedaży 
                - 12 m2 płytek białych 30x30 Dora
                - 15 mpłytek czarnych 30x30 Ala
              - 3 worki kleju do płytek MAX 25kg
- 12.02.2015 r. – wydano z magazynu sprzedane towary po cenie zakupu w ilości zgodnej z dowodem sprzedaży;
- 17.02.2015 r. – pracownik wpłacił do kasy całość należności z tytułu niedoboru zawinionego;
- 28.02.2015 r. – sporządzono listę płac dla pracownika Mikołaja Kokoszki;
- 28.02.2015 r. – zaksięgowano wynagrodzenia brutto i potracenia z listy płac;
- 28.02.2015 r. – naliczono i zaksięgowano ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obciążające koszty pracodawcy.

                Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie: dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni FRANEK S.A., rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych, sporządzanie listy płac, ewidencję operacji gospodarczych z lutego 2015 r. oraz analizę i ocenę bieżącej płynności finansowej w Hurtowni FRANEK S.A. w latach 2013-2014. Wykonaj prace wynikające z projektu realizacji prac. 


4 komentarze :

 1. Wzory wskaźników trzeba znać na pamięć?

  OdpowiedzUsuń
 2. Raczej nie, do tej pory zawsze były podane w arkuszu egzaminacyjnym.

  OdpowiedzUsuń
 3. A nie trzeba w tym zadaniu sporządzić w subjekcie inwentaryzacji i wydrukować jej?

  OdpowiedzUsuń
 4. W tym zadaniu nie ma takiej potrzeby.

  OdpowiedzUsuń