czwartek, 4 września 2014

Rewizor GT - zdefiniowanie, sporządzenie i wydrukowanie rachunku zysków i strat

#1 z listy modułów wybieramy Sprawozdania, a następnie RZS kalkulacyjny (RZS kalkulacyjny lub RZS porównawczy zależy od założeń zadania)

#2 w prawym górnym rogu klikamy Definiuj.

#3 zdefiniuj konta przychodów, w tym celu w polu sprawozdania podświetl np. pozycję A.II. "Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów", a następnie podświetl konto 730 "Przychody ze sprzedaży towarów" i poprzez funkcję Dodaj przypisz je obrotami Ma.

#4 pozostałe konta wynikowe z planu kont zdefiniuj w podobny sposób

#5 po zdefiniowaniu RZS zatwierdź OK

#6 po zdefiniowaniu należy Wyliczyć, a następnie wydrukować RZS 

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz